I dag vil de virke best finne en rytmisk balanse mellom fantasi og handling. GI nok ro og tid til fantasien, Deretter omsetter du det du har tenkt, drømt og sett for deg i handling. Tenk på livet som en rytmisk puls hvor du veksler mellom å være i din indre og den ytre verden.