Gi deg tid til å fordøye ny informasjon og innsikt.
Dette er dagen for å la det du allerede vet og kan bli til energi og krefter du kan bruke.
GI deg selv god tid. Det er intet som haster.