Lek at du er voksen. Husk at det er det du egentlig gjør. Det vil hjelpe deg inn i en vakrere fremtid. Lat som om du eksisterer på en høyere frekvens enn du gjør, og du vil forflytte deg mot denne frekvensen.