Du er en del av helheten. Se hvordan «bitene» spiller sammen og støtter hverandre. Det du gjør i dag er en fin dag til å trene seg. Se at det som gir deg svar og veiledning er din inspirasjon og intuisjon