Du deltar i spillet hvor motsetninger står op mot hverandre. Kampen mellom det som har vært og det som skal bi skjer alltid akkurat Her og Nå. Ta opp bevissthetene sverd, kutt gjennom illusjonenes knuter og skjær deg inn til essensen av øyeblikket.