I dag vil underliggende, skjulte og hemmelige motiver bli synlige . Vær ærlig med hva du vil oppnå, hva din hensikt er og hvorfor du gjør det du gjør.