. La deg ikke lure av din egen skygge. Uuventede hendelser påvirker planene du har for fremtiden.