For å komme dit du vil, må du vite hvor du står. Ta en godt titt på deg selv. så du ikke tror du er kommet lengre enn du er.
Prøver du å gå fra et sted du ikke er kommet. blir det et steg i løse luften.