Du er ikke bare deg selv Du er resultatet av en lang og fantastisk prosess. Tenk på deg selv som det siste bladet på et stort tre, og vit at hele treets innsikt, visdom, kraft og historie er fundamentet du springer ut av.