Bruk dine evner og intelligens til å unngå unødig ubehag .
Søk klarhet og styr unna hindringer og lidelse.