I dag gjelder det å være smart. Bruk dine evner og intelligens til å unngå unødig ubehag .
Av og til er det å bruke sitt verbale eller energetiske skjold svært nyttig for å unngå vansker og lidelse.