Lek er trening . Hvis du ikke gjør det som er din egentlige oppgave og arbeid, så lek med det. Tiden vil komme hvor dine krefter, gaver og kvaliteter vil trenges.