. Du har en indre vaktbikkje som gneldrer hvis du beveger deg inn i noe som ikke er riktig for deg. Det samme gjelder hvis noen prøver å presse deg til å være noe som er usant for deg. Den beste beskyttelsen du har er din egen sanne natur og integritet. Lytt til den i dag.