Fortiden er frøene til fremtiden. Se for deg pyramiden i Giza og Sphinxen. Ta i mot den visdom og ærefrykt som fortidens mysterier og storverk bærer med seg. I dag vil det å ære fortiden være gunstig.