Fortiden forteller deg om frøene som dagens sivilisasjon springer ut av. Se for deg pyramiden i Giza og Sphinxen. Kjenn kraften fra vår spirituelle arv og ta i mot den kunnskap, visdom og ærefrykt som fortidens mysterier og storverk bærer med seg inn i nåtiden. I dag vil det å ære fortiden være gunstig.