Sjelen har et sterkt ønske om å utfolde seg gjennom din personlighet. Gi den plass og rom.