Vis andre at du liker dem og har glede av deres selskap, men ikke overdriv. For mye av det gode er for mye av det gode. Trenger du å ta opp vanskelig ting, så vær veldig oppmerksom på hvordan det blir tatt imot. Det er lett å skape unødige misforståelser akkurat nå.
Det sies at det en person tror han/hun har hørt er noe helt annet en det den andre tror han/hun har sagt. Tenk derfor på hvordan ting blir mottatt før du slenger dem ut. Du får gjort mye mer sammen med andre enn alene i dag. Samarbeid gjør susen. Still opp der andre trenger deg, og si fra når du trenger hjelp og assistanse fra andre. Da har du alle muligheter til å lykkes med det du vil.