Skjær gjennom løgner og sving sannhetens sverd.
Ingen hvite, sorte eller grønne løgner vil funger i dag.