Gled deg over utfordringene dine. Din sanne natur kommer best frem når den testes av det som krever at du yter ditt beste.
Å være jordnær og uberegnelig på samme tid er en god resept for dagen.