Hvordan ser du på de svakeste, minste og mest sårbare. Hvem du er viser seg i hvordan du er i møtet med de som har det vanskeligere enn deg.