Få oversikt og ORGaniser deg . Det å ORGanisere seg er noe ORGanismer gjør helt naturlig, Det gjelder rett og slett å være det ORGanet du skal være i samklang med alle de andre ORGanene.