Det å ORGanisere seg er noe ORGanismer gjør helt naturlig, Når du gjør det blir du det ORGanet du skal være i samklang med alle de andre ORGanene.