I dag vil du høste det du tidligere har sådd. Se at intet er tilfeldig. Din fortid innhenter deg. Det som var uklart og uforløst i fortiden vil nå komme tilbake med klarhet og bevissthet. Slik kan du få en helt ny innsikt og forståelse av nåtiden gjennom fortidens hendelser.