I dag kan TRO flytte fjell.
Hyggelig hendelser og møter venter på å velsigne deg og ditt liv.
Si ja til det du har lyst til å si ja til.