I dag vil du kunne få se og høre ting som gir deg en dypere forståelse av den spirituelle mening og hensikt som ligger i kjernen av ditt liv. Hvis du hører en engel som spiller harpe. Så er det i orden om du ikke vet om engelen spiller for deg, eller om du er engelen som spiller for noen andre.