I dag vil du kunne se og høre ting som gir deg en dypere forståelse av den spirituelle mening  som ligger i kjernen av ditt liv. Det i orden om du ikke vet om du  en engel spiller harpe for deg, eller om du er engelen som spiller for noen andre. Det er i orden å ikke vite om du er den som gir eller den som får.