Du er en hage. Vann blomstene oh husk at det er DIN hage. Ditt jeg er en vakker gartner som både kan ivareta, vanne og dyrke hagen. Uten ditt jeg ville det ikke være noen der som kunne glede seg over hagen. Derfor: Vann ditt jeg!