Det som i dag synes lite og ubetydelig, vil du senere se er stort og vakkert. Du skal ikke skue hunden på hårene.