Bli ikke fanget av det som står rett foran deg.. Se det som har evige verdier i fundamentet. Gå utenom de vedtatte sannheten og se utenfor de politiske, sosiale og psykologiske klisjeene .