Den heldige er den som har noe å gi.
Men gled deg over å få.
Slik gjør du andre heldige.