Den heldige er den som har noe å gi.
Som også kan glede seg over å få.