I dag er du fri. Fri til å gjøre akkurat det samme som i går. Eller fri til å gjøre noe helt annet. Hvis du ser klart så er frihet i dag en eneste ting: Å være sann mot den du er og gjøre det som er sant for deg.
Den som gjør opprør mot noe, er ufri. Den som bare er seg selv, er fri.
Følelsene og alt du sier eller gjør vil virke sterkt i dag. Det er ikke sikkert det vises så mye på overflaten. Det meste går innover. Du vet kanskje hvor intens stillhet kan være? Du har valget i dag: Vil du gi ditt indre liv oppmerksomhet, eller vil du ta ut intensiteten i handling og drama i den ytre verden? Valget er ditt. Det eneste du ikke kan velge er å gli uberørt av sted på likegyldighetens stier.