Gjør noe!. Røsk opp i  egen og andres hverdag . Tiden er inne for forandring. En ny type orden står klar rundt hjørnet. Du må bare røske ut den gamle for å få plass til det nye.