Se at det du gjør mot deg selv gjør du også mot menneskeheten. Det du gjør mot andre, gjør du også mot menneskeheten.
Medfølelse og det indre hjertet skaper en lenke mellom oss og binder oss sammen. Husk den lenken i dag!