Hva og hvem ønsker du å være. Form deg selv slik. Det er ønsker å være finnes allerede i ditt indre. Hent det frem og få det ut.