Alle har den samme grunnleggende menneskelige naturen. Vi er drevet av det samme. det som gjør oss forskjellige er hva vi velger å gjøre med det.