I dag kan du høre guds stemme. Kanskje den snakker gjennom deg. Kanskje den snakker til deg. Det som sies vil kunne
forandre din sannhet og hvor du retter ditt fokus. Du blir spurt om hvor vilig du er til å være kanal for noe større enn deg.