Gled deg over grensene i livet ditt.
Uten de ville alt blitt kaos og du ville ikke hatt noe som holdt ting sammen.
Det samme gjelder ditt jeg.
Gled deg over å ha en personlighet og ditt helt eget individuelle jeg. som gir deg anledning til å oppleve alt fra din unike synsvinkel.