Du lever i to virkeligheter. Den ene er som sjel ogi en mytisk verden hvor alt er mulig. Den andre  er  et jeg i verden av tid, rom og konsekvenser. I dag er en god dag for å flette de sammen.