Klyng deg ikke til det gamle, men la deg heller ikke forføre av det nye. Forlat vanen og  finn frihet. Alle sosiale regler og normer er relative og bundet av tid og sted. Se bak dem .