Se på de som har levd fullt og helt. De er arketyper og eksempler på hva vi kan bli og være. Se på og lær av disse vakre sjelene som har vist frem sine liv som eksempler på hva vi er på vei mot og hvilke idealer og visjoner som er på vei til å stige opp av virkelighetens horisont.