Se på de som har levd fullt og helt. De er eksempler på hva vi kan bli og være. Disse sjelene har vist frem sine liv som eksempler på hva vi er på vei mot og hvilke muligheter som er på vei til å stige opp av virkelighetens horisont. Gå ut av begrensningene og inn i mulighetene.