En portal  fører inn til en mørkere del av skogen. Du står ved en terskel. Skal du gå over og risikere det ukjente? Eller er det for tidlig? Velger du å vente til en annen gang?