En portal av fører inn til en mørkere del av skogen. Du står ved en terskel. Skal du gå over og risikere det ukjente? Eller er det for tidlig. Slik at du velger å vente til en annen gang? Valget er ditt. Valget er Nå!