Der du er i dag har du allerede vært. Der du er i dag vil du komme tilbake til.
Samtidig er den du er og der du er aldri det samme.

Når du forstår det forsvinner forvirringens skyer.