En mutasjon er i ferd med å utvikle seg. Egget er lagt. Det holder på å klekkes… Kyllingen er det globale mennesket. Det mennesket som er summen av alle sine erfaringer og helheten av alle sine opplevelser. I dette livet og de som har gått forut.