Vis deg frem. Vær stolt over det du har utrettet. Bruk frihet til å velge hvem og hva du vil være, istedenfor å være fange av drifter og ubeviste impulser,