Life is a play and we are nothing but players (Shakespeare). I dag er livet et mysteriespill.
. Ditt jeg er sjelens blyantspiss. I dag er du forfatteren av ditt eget drama/livsteater.