Life is a play and we are nothing but players (Shakespeare). I dag er livet et mysteriespill. Gjennom det personlige spillet frisettes, utvikles og åpnes det et transpersonlige. Ditt jeg er sjelens blyantspiss.