Gjør noe for samfunnet og fellesskapet som du ikke tjener på. Som barn var det meningen at verden skulle være til for deg. Som voksen er du er til for verden.