Alle mennesker er dine søstre og brødre. Alle skapninger er dine medskapninger. Fordommer og kulturelt betingete måter å tenke på, hvor noen er bedre og mer verdt eller fortjener bedre enn andre står i veien for sann spirituell vekst og forståelse