Bruk det du har lært for å skape det du ønsker. Det du lærer nå blir morgendagens frø.