Se på det som er forskjellig fra deg som en berikelse. Ulikhet trengs for at man skal kunne finne en ny vei. Enhet skapes gjennom at flere møtes.