Se på det som er forskjellig fra deg som en berikelse.Dualitet og splittelse er ikke bare er avstand og motstand. Men en nødvendighet for å skape og utfolde livet. To poler trengs for at man skal kunne finne en tredje vei. To er nødvendig for å skape enhet.