Er du uenig med deg selv?. Vil ditt gamle jeg vil forsvare seg) Det er en diskusjon det ikke kan vinne. La ditt nye jeg «sluke» ditt gamle, slik at det blir av del av en større opplevelse av hvem du er.