I dag er dagen for å forstå at alt er spirituelt og at ditt jeg er en individuell del av det guddommelige. Når du tar inn dette, vil alt være endret.