Du er en sjel som i din iver etter nye erfaringer har valgt å bli født som menneske. Ta i mot alt som kan utvide og øke dybden av din kontakt med og forståelse av alt annet liv. Du beviser din verdi med å se verdien i alle hendelser, de destruktive så vel som de konstruktive.