Kontakt dine skytsengler. De gir deg adgang til  innsikt, visdom og  styrke når du trenger det. Lukk øynene og se at det usynlige blir synlig. Når du åpner øynene, da blir det synlige synlig. ( tenk litt over den siste setningen)