Alt som er vil en gang forsvinne. Alt som passerer i den fysiske verden er midlertidig. Verdsett det du har av hele ditt hjerte mens det er der. La det ikke vær e ulevd. Rikdom er det du sitter igjen med etter at du har levd fullt og helt.